TIN TỨC

Lễ ký kết liên tịch giữa công ty và công an xã

Với mục đích của ngành kinh doanh DVBV, ngành đem lại sự an toàn, tin tưởng, an tâm cho khách hàng khi sử dựng dịch vụ. Công  Thanh Long Hải VN luôn phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn đem lại sự hài lòng...

Xem thêm

Bảo vệ nhà cửa những lần đi chơi xa

Trong những ngày cuối năm, đây là dịp các gia đình cùng đi chơi xa để nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều gia đình chưa ý thức được việc tăng cường bảo vệ vì đây là một trong những thời điểm bọn trộm cướp thường lộng hành.

Xem thêm

Việc cần thiết để bảo vệ an ninh xã hội lúc này

Ngày nay, trên các báo chí vẫn thường nói về mặt đạo đức và lối sống của con người đi xuống trầm trọng, bên cạnh đó các thế lực thù địch vẫn luôn nhòm ngó, với những phương thức thâm độc, xảo quyệt, nhằm gây mất trật tự đoàn kết trong nhân dân.

Xem thêm