Quy chuẩn đạo đức nhân viên

(Đối với Cán bộ Nhân viên) 

1 – Tuyệt đối chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tuân thủ luật pháp Nhà nước, trung thành với sự nghiệp phát triển của Bảo Vệ Thanh Long Hải VN

2 – Chấp hành nghiêm túc Nội quy kỷ luật lao động Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thanh Long Hải VN, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

3 – Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, tận tụy với công việc, giữ gìn đoàn kết, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với khách hàng, tôn trọng và phục vụ hết mình vì lợi ích của khách hàng.

4 – Nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh cấp trên, hiểu và chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, chính sách của Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thanh Long Hải VN cũng như của Khách hàng đề ra.

5 – Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, thể hiện sức mạnh. ngôn phong giao tiếp chuẩn mực.

6 – Tuyệt đối không được tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của Khách hàng, cũng như của Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thanh Long Hải VN dưới bất kỳ  hình thức nào.

7 – Thực hiện nếp sống lành mạnh, kiên quyết đẩy lùi tệ nạn xã hội, phòng ngừa và ngăn chặn các nguy cơ, rủi ro đe doạ đến an ninh khách hàng.

8 – Thực hiện phương châm phục vụ của Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thanh Long Hải VN: Uy tín- chất lượng-an toàn-hiệu quả.

9 – Thường xuyên rèn luyện đạo đức, sức khoẻ, không ngừng trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động phối hợp trong công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao.

 

     GIÁM ĐỐC            

(ĐÃ KÝ)              

NGUYỄN THỊ THU HIỀN